Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

 

Yüksek akademik nitelikleriyle ön plana çıkan İbn Haldun Üniversitesi araştırma odaklı bir üniversite olup, bu amaca uygun olarak felsefe bölümü bünyesinde Fenomenoloji Araştırma Merkezi, İslam ve Türk felsefesi Araştırma Merkezi adlarıyla iki önemli araştırma merkezi barındırmaktadır. Lisansüstü eğitimi önceleyen ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz seçkin akademisyenleriyle eğitim sunmanın yanında, öğrencilerine öğrenim bursu, tam burs ve üstün başarı bursu olmak üzere üç kategoride burs imkânı sağlamaktadır. Dünyanın her köşesinden gelen öğrenciler zengin kültürel atmosfere katkı sunmaktadır.

Türkiye’deki en yüksek yabancı öğrenci oranı ile İbn Haldun Üniversitesi, Felsefe Yüksek Lisans Programıyla Avrupa merkezci bir felsefe tarihi yerine hem Batı hem de İslam felsefesini kendi tarihsel bağlamlarını ve etkileşimlerini nazar-ı itibara alarak incelemekte ve öğrencilerine daha evrensel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Felsefe yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

 • GNO 2.50/4.00 veya 65/100
 • ALES EA 55/100
 • YDS/EYDS/YÖKDİL 70/100 veya TOEFL 84/120 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı 55/70

Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Özgeçmiş
 • 2 Referans Mektubu
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Burs Başvurusu için Niyet Mektubu
 • Burs Başvurusu için Gelir Durumu Belgesi

-Son iki belgeyi burs başvurusu yapacak adayların hazırlaması şarttır.

-Felsefe lisans mezunu olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık eğitimi alacaktır.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Habip Türker

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek lisans programı İlkçağ, İslam, Türk ve Kıta Avrupası temel alınmak üzere Batı felsefesi geleneklerinden derslerle çoğulcu bir program önermektedir. Felsefi formasyonu bu çoğulcu program yapısına göre vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler seçtikleri derslerle istedikleri alanda uzmanlaşabileceklerdir. İbn Haldun Üniversitesi Yüksek Lisans programı ileride açılması planlanan doktora programının bir ön aşaması olarak düşünülmektedir. Program verdiği çok yönlü formasyonuyla İslam felsefe geleneğini sadece tarihsel bir fenomen değil, çağdaş felsefe bağlamında da inceleyebilecek nitelikte akademisyen yetiştirmeyi temel amaçları arasında görmektedir. Bölüm bilimsel stratejisini buna göre geliştirmektedir.

Programın Kapsamı:

Program, felsefe tarihinde ortaya çıkan teori ve perspektifleri klasik ve modern tartışmaları dikkate alarak anlamlı bir şekilde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede müfredat İlkçağ, İslam felsefesi, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerini kapsayacak şekilde Türk düşünce ve felsefesi, Kıta Avrupası felsefesi, özellikle fenomenoloji geleneklerine ait derslerle zengin bir içerik kazanmıştır. Felsefe İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Felsefe Tarihi
 • Modern Felsefe
 • Kıta Avrupası Felsefesi
 • Fenomenoloji
 • İslam Felsefesi
 • Metafizik
 • Klasik Türk Düşüncesi
 • Çağdaş Türk Düşüncesi
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Felsefi alt yapısı olan ve bu alt yapıyı geliştirmek ve felsefenin farklı alanlarında kendisini geliştirmek isteyen
 • Sosyal, ahlaki ve entelektüel konulara derinlikli bir bakış açısıyla yeni yorumlar getirmek isteyen
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Felsefe İngilizce Yüksek Lisans derecesi alabilmek için; tezli programlarda 5 zorunlu, 5 seçmeli dersten kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir.

Normal koşullarda Program katılımcısının üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, Seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
PHIL 503 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ 3 0 3 8
PHIL 510 İSLAM FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 597 FORMEL MANTIK 3 0 3 8
PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 549 FELSEFENİN TEMEL SORUNLARI VE TARİHİ 3 0 3 8
Toplam 15 40
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
PHIL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PHIL 502 ALMAN IDEALİZMİ 3 0 3 8
PHIL 598 SEMBOLİK MANTIK 3 0 3 8
PHIL 532 İSLAM FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
PHIL 500 Seminer 3 0 0 8
PHIL 599 Master Tezi 3 0 0 20
PHIL ….. Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 3 36
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
PHIL 599 Tez 3 0 0 20
Toplam 0 20
Genel Toplam 30 128
ZORUNLU DERSLER
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
PHIL 503 KITA RASYONALİSTLERİ VE BRİTANYA DENEYCİLERİ 3 0 3 8
PHIL 510 İSLAM FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 597 FORMEL MANTIK 3 0 3 8
PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 549 FELSEFENİN TEMEL SORUNLARI VE TARİHİ 3 0 3 8
PHIL 500 Seminer 3 0 0 8
Bahar Dönemi
PHIL 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PHIL 502 Alman İdealizmi 3 0 3 8
PHIL 598 Sembolik Mantık 3 0 3 8
PHIL 532 İSLAM FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
TUR-IS
PHIL 510-539
TÜRK VE İSLAM FELSEFESİ
PHIL 511 MÜTEKADDİMİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3 0 3 8
PHIL 512 MÜTEAHHİRİN DÖNEM BİLGİ TEORİLERİ 3 0 3 8
PHIL 513 SÜHREVERDİ VE İŞRAK FELSEFESİ 3 0 3 8
PHIL 514 İSLAM GELENEĞİNDE AHLAK TEORİLERİ 3 0 3 8
PHIL 515 MUTEZİLİ DÜŞÜNÜRLER 3 0 3 8
PHIL 516 FARABİ 3 0 3 8
PHIL 517 İBN SİNA 3 0 3 8
PHIL 518 GAZALİ 3 0 3 8
PHIL 519 TEHAFÜT GELENEĞİ 3 0 3 8
PHIL 520 İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK 3 0 3 8
PHIL 521 ENDÜLÜS FİLOZOFLARI 3 0 3 8
PHIL 522 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİ 3 0 3 8
PHIL 523 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİREL FELSEFE 3 0 3 8
PHIL 524 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 525 EKBERİ EKOLÜ 3 0 3 8
PHIL 526 KLASİK TÜRK FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 527 KLASİK TÜRK FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 528 ALİ KUŞÇU VE KEMALPAŞAZADE 3 0 3 8
PHIL 529 TAŞKÖPRÜZADE 3 0 3 8
PHIL 530 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 531 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MİTOLOJİSİ: İLERİ DÜZEY DERS
ANC
PHIL 540-559
ANTİK FELSEFE
PHIL 540 ERKEN DÖNEM YUNAN DÜŞÜNCESİ 3 0 3 8
PHIL 541 PLATO’UN ERKEN DÖNEM DİYALOGLARI 3 0 3 8
PHIL 542 PLATON’UN ORTA DÖNEM DİYALOGLARI 3 0 3 8
PHIL 543 PLATON’UN GEÇ DÖNEM DİYALOGLARI 3 0 3 8
PHIL 544 ARİSTOTOLES’İN İKİNCİ ANALİTİKLERİ 3 0 3 8
PHIL 545 ARİSTOTELES’İN METAFİZİĞİ 3 0 3 8
PHIL 546 PLOTİNUS 3 0 3 8
PHIL 547 ANTİK FELSEFEDE AHLAK TEORİLERİ 3 0 3 8
WEST
PHIL 560-579
BATI FELSEFESİ
PHIL 560 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ 3 0 3 8
PHIL 561 BATI FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ 3 0 3 8
PHIL 562 DESCARTES 3 0 3 8
PHIL 563 LEİBNİZ 3 0 3 8
PHIL 564 KANT 3 0 3 8
PHIL 565 FENOMENOLOJİDE HUSSERL VE HEGEL 3 0 3 8
PHIL 566 HEGEL 3 0 3 8
PHIL 567 HUME 3 0 3 8
PHIL 568 HUSSERL 3 0 3 8
PHIL 569 HUSSERL’İN MANTIKSAL SORUŞTURMALARI 3 0 3 8
PHIL 570 HUSSERL’İN IDEEN’İ 3 0 3 8
PHIL 571 HUSSERL’İN KARTEZYEN MEDİTASYONLAR’I 3 0 3 8
PHIL 572 HUSSERL: İÇ ZAMAN BİLİNCİ 3 0 3 8
PHIL 573 HEIDEGGER 3 0 3 8
PHIL 574 MARKSİZM VE ELEŞTİREL TEORİ 3 0 3 8
PHIL 575 ROUSSEAU VE AYDINLANMA FELSEFESİ 3 0 3 8
DSTH
PHIL 580-598
FELSEFE DİSİPLİNLERİ VE KONULARI
PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 581 METAFİZİK: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 582 ESTETETİK 3 0 3 8
PHIL 583 BİYOLOJİ FELSEFESİ 3 0 3 8
PHIL 584 FELSEFE TARİHİNDE KÖTÜLÜK PROBLEMİ 3 0 3 8
PHIL 585 DEMOKRASİNİN TEMELLERİ 3 0 3 8
PHIL 586 DİL FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 587 MEDENİYET FELSEFESİ 3 0 3 8
PHIL 588 PANTEİZM 3 0 3 8
PHIL 589 BİLİM FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 590 SİYASET FELSEFESİ : İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 591 AHLAK FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS 3 0 3 8
PHIL 592 BATI DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL KAYNAKLARI 3 0 3 8
PHIL 593 Felsefe Tarihi I 3 0 3 8
PHIL 594 Felsefe Tarihi II 3 0 3 8

PHIL 503 KITA RASYONALİSTLERİ VE   BRİTANYA DENEYCİLERİ(3+0) 0 ECTS 8

Kıta Avrupası felsefesine ait bir düşünce olan rasyonalizm daha ziyade epistemolojik bir konum olarak anlaşılır. Bu düşüncenin ilk temsilcisi özne merkezli felsefenin, dolayısıyla modern felsefenin de başlatıcısı olan Descartes’tır. Sonraki filozoflar Descartes’ın ortaya koyduğu düşüncenin yol açtığı sorunları çözmekle uğraşmışlardır. Modern felsefenin başlangıcına ve erken evresine eğilen bu ders Descartes, Spinoza, Leibniz gibi Kıta Avrupası filozoflarının ve Locke, Hume ve Berkeley gibi İngiliz deneyci filozoflarının bilgi teorileri ve metafiziğe dair görüşleri üzerine yoğunlaşır. Bilginin kaynağı, ölçütü, doğruluk, nedensellik, idea, gerçekliğin nasıl bilineceği gibi tartışmalar bu derste öne çıkmaktadır. Öğrenciler bu derste filozofların temel eserlerinden seçilmiş metinleri okurlar.

PHIL 510 iSLAM FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders varlığın anlamı, varlık-birlik ilişkisi, kuvve-fiil, tümeller, idealar, nedensellik, birlik-çokluk ilişkisi, şudur, Tanrı-âlem ilişkisi, tabiat-adet meselesi, hudus-imkan karşıtlığı, yaratma teorileri gibi sorunlar çerçevesinde İslam Felsefesinin klasik döneminde ortaya çıkan  teorilerin ayrıntılı bir çözümlemesini sunmaktadır. Ders Kindi, Fârâbî, İbn Sina, Bakıllani, Cüveyni, Kadı Abdülcabbar gibi önde gelen düşünürlerin metafizik teorilerini yakından incelemektedir.

PHIL 549 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ VE TARİHİ (3+0) 3 ECTS 8

Bu dersin amacı öğrencilere, felsefenin en genel kavram ve konularını karşılaştırmalı bir tarzda sunmak ve felsefi düşünüşü tanıtmaktır. Felsefenin metafizik, bilgi ve ahlak konuları problematik bir tarzda incelenir. Ayrıca derste felsefe tarihinin başlangıcından günümüze kadar felsefi ekollerin ayrıcı vasıfları incelenir, tartışılır. Felsefe tarihinin çeşitli dönemlerinde ortaya çıkan özgün problemler öğrenciye sunulur ve karşılaştırma yapması beklenir.

PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8

Bilgi teorisi, Antik felsefeden itibaren felsefenin en temel meseleleri arasındadır. Neyi bilebilirim? sorusu bu dersin en temel sorusudur ve farklı düşünür ve ekoller bu soru bağlamında incelenir. Bilginin anlamı, mahiyeti, doğası, kapsamı, sınırları, akıl yürütme ve bilgiyle ilişkili felsefi kavramlar önde gelen bilgi filozoflarının düşünceleri bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde incelenir.

PHIL 597 FORMEL MANTIK (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste mantığın temel ilkeleri, bilgiye ulaşma yöntemi olarak mantık, klasik mantık ve modern mantık üzerinden anlatılmaktadır. Doğru düşünmenin yöntemi olarak mantık felsefenin vazgeçilmez bir disiplinidir. Bu derste öğrencilere mantıksal düşünme ve mantıksal çıkarımlar yapabilme yetisi kazandırılması amaçlanır ve mantığın felsefede kullanımı teorik ve pratik boyutla konu edilir.

PHIL 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ    (3+0) 0      ECTS 8

Bu dersin amacı öğrencilerin bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular işlenecektir. Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi ayrıca ele alınacaktır. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler diğer işlenecek konulardır.

PHIL 502 ALMAN iDEALİZMİ (3+0) 3 ECTS 8

Alman idealist geleneği modern felsefenin en etkili ve zengin felsefi geleneklerinden biridir. Bazı felsefeciler Alman idealizmini Antik Yunan felsefe geleneğiyle kıyaslarlar. Bu ders Kant, Fichte, Schelling, Hegel gibi Alman idealistlerini incelemektedir. Bu derste Prologomena, Science of Knowledge, System of Transcendantal Idealism ve Differenzschrift gibi eserler incelenecektir.

PHIL 532 İSLAM FELSEFESİ II: İLERİ DÜZEY DERS(3+0) 0 ECTS 8

Bu ders, İslam felsefesinin kurucu filozoflarına ve Cüveyni, Gazali, İbn Rüşd, Razi, S. Ş. Cürcani, Konevi gibi isimler üzerinde yoğunlaşmaktadır. İslam felsefesinin temel metafizik, epistemolojik ve etik meseleleri incelenmektedir.

PHIL 598 SEMBOLİK MANTIK (3+0) 0 ECTS 8

Soyut düşünme felsefenin en belirgin özelliklerindendir. Bu derste soyut düşünme ve sembolik akıl yürütmenin ilkeleri, kuralları ve geçerli sembolik akıl yürütmeler üzerinde durulur. Sembolik mantığın felsefe için önemi açıklanır ve incelenir. Bu derste öğrencilerin sembolik mantığın ilkelerini bilerek uygulayabilme yetisini kazanabilmesi amaçlanır.

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİLER

PHIL 510- 539 TÜRK VE İSLAM FELSEFESİ

PHIL 511 MÜTEKADDİMİN DÖNEMİ BİLGİ TEORİLERİ  (3+0) 0           ECTS 8

İslam düşünce geleneği iki ana döneme ayrılmaktadır. Mütekaddimin denen ilk evre hem teşekkül hem de düşüncede klasikleşmenin olduğu bir dönemdir. Derste bilginin ne olduğu, imkanı, kaynağı, doğruluk, sezgi, tümeller, nefs gibi sorunlar öne çıkmaktadır.Bu dönemden Farabi, İbn Sina, Kadı Abdülcebbar ve Bakıllani gibi düşünürlerin bilgi teorileri yakından incelenmektedir.

PHIL512 MÜTEAHHİRİN DÖNEMİ BİLGİ TEORİLERİ (3+0) 0   ECTS 8

Bu derste İslam düşünce geleneğinin ikinci klasik evresi olan müteahhirin döneminden Cuveyni, Gazali, İbn Rüşd, Fahreddin er-Razi, Seyyid Şerif Cürcani ve Konevi gibi düşünürlerin bilgi teorileri ele alınmaktadır.

PHIL513 SÜHREVERDİ VE İŞRAK FELSEFESİ (3+0) 0     ECTS 8

Bu ders işrak felsefesinin felsefi karakterine ve Sühreverdi ve Molla Sadra gibi önemli temsilcilerine odaklanmaktadır.

PHIL514 İSLAM GELENEĞİNDE AHLAK TEORİLERİ (3+0) 3 ECTS 8

Derste öncelikle alanın çerçevesine işaret edilerek, Islam ahlâk düşüncesi literatürünün kelâm, tasavvuf ve felsefe gibi farklı disiplinler şemsiyesinde kaleme alınan eserlerden oluştuğu, bu nedenle tek tip bir ahlâk yaklaşımıyla karşı karşıya olunmadığı ortaya konacaktır. Kelâm literatürü bağlamında din-ahlâk ilişkisi problemine ve ilgili teorilere, tasavvuf literatürü bağlamında kemâl kavramına değinildikten sonra felsefî literatürde ortaya konan teorilere yoğunlaşılacaktır. Nefsânî tıp yaklaşımı çercevesinde Ebû Zeyd el-Belhî ve Ebû Bekir Zekeriya er-Râzî’ye; Stoacı yaklaşım çerçevesinde Kindî’ye değinilecektir. Bilhassa Aristoteles ve Galen’in eserleri olmak üzere Yunan ahlak literatürünün Arapça’ya intikali ve etki alanına işaret edilerek, bu bağlamda Farabi, Ibn Miskeveyh ve Ibn Sînâ’nın ahlâk teorileri, Antik Yunan’a benzer ve özgün noktalarına dikkat çekilmek suretiyle işlenecektir. Klasik dönem sonrası literatürü ise Tûsî’nin çizdiği çerceve üzerinden kısaca değerlendirilecektir.

PHIL 515 MUTEZİLİ DÜŞÜNÜRLER       (3+0) 3 ECTS 8

İslamın ilk akılcı okulu denen mutezile kelam ilmini kuran mezhep olarak da bilinir. Dil felsefesinden bilgi teorisine kadar pek çok alanda önemli düşünürler yetiştiren mutezile sadece ilahiyat değil, aynı zamanda felsefe açısından da önemli bir okuldur. Bu derste Mutezile ekolü ve onun Vasıl bin Ata, Nazzam, Cahız, Kadı Abdülcabbar ve diğer önemli mutezile düşünürlerinin felsefi ve teolojik görüşleri incelenmektedir.

PHIL 516 FARABİ    (3+0) 3 ECTS 8

Farabi önemli İslam filozoflarından biridir. Bu ders Farabi’nin temel felsefesi ve fikirleri üzerine odaklanır. Öğrenciler düşünürün önemli felsefi metinlerini okurlar.

PHIL 517 İBN SİNA  (3+0) 3 ECTS 8

İbn Sina bütün zamanların en önemli filozoflarından bir tanesidir. Derste İbn Sina’nın temel felsefi fikirleri incelenmektedir. Öğrenciler düşünürün önemli felsefi metinlerini okurlar.

PHIL 518 GAZALİ (3+0) 3 ECTS 8

Gazali bir teolog, filozof ve önemli  bir islam alimidir. İslam filozoflarına yönelik eleştirileriyle bilinir. Bu derste Gazali’nin felsefe eleştirisi ve onun felsefe ve teolojinin farklı alanlarında yaptığı katkılar incelenmektedir.

PHIL 519 TEHAFÜT GELENEĞİ     (3+0) 3 ECTS 8

Tehafüt’ler Gazali sonrası döneme değin uzanan bir polemik eserler dizisi olarak tasvir edilebilir. Gazali filozofların metafizik meselelerde hata ettiğini göstermek için onların fikirlerinin felsefi bir eleştirisini sunan Tehafütü’l Felasife adlı bir eser kaleme almıştır. Gazali’den sonra da tehafütyazımı devam etmiştir. Bu ders Gazali, İbn Rüşd, Alaaddin Tusi ve Hocazade gibi farklı tehafüt yazarlarının eserlerinin analiz ve incelenmesinden oluşmaktadır.

PHIL 520    İBN RÜŞD VE İBN RÜŞDÇÜLÜK  (3+0) 3 ECTS 8

İbn Rüşd özellikle Batı düşüncesi için bir dönüm noktası olmuş bir İslam filozofudur. Bu ders onun metafizik, epistemoloji ve din-felsefe ilişkisi hakkındaki görüşlerini ve modern felsefenin ortaya çıkışında önemli bir role sahip Avrupa’daki Paris, Bologna ve Padua okullarına etkisini incelemektedir.

PHIL 521    ENDÜLÜS FİLOZOFLARI     (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi önde gelen Endülüs filozoflarını eserlerine odaklanarak incelemektedir. 

PHIL 522 İBN HALDUN’UN MUKADDİMESİ (3+0) 3 ECTS 8

İbn Haldun İslam düşünce geleneğinin en önemli ve en özgün şahsiyetlerinden biri, felsefe tarihinin ilk tarihsel düşünürü ve kimilerine göre modern sosyal bilimlerin kurucusudur. Bu derste İbn Haldun’un Mukkaddime adlı eserine odaklanarak, onun metodolojisi ve umran teorisi, diğer düşünce ekolleriyle ilişkisi ve varlık, bilgi teorisi, ahlak ve ekonomiye dair görüşleri incelenmektedir. 

PHIL 523 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİREL FELSEFE (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders İslam filozoflarına yönelik eleştirel ve olumsuz bir tavır sergileyen İbn Teymiyye, İbn Kayyım El-Cevziyye, Gazali, İbn Haldun ve bazı mistik düşünürlerin felsefi fikirlerine odaklanmaktadır. 

PHIL 524 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ: İLERİ DÜZEY DERS(3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Çağdaş  İslam  Düşüncesi’nin genel olarak İslam  Düşüncesi, özel olarak da Çağdaş Türk Düşüncesi ile irtibatı içerisinde nasıl ele alınmasının  uygun olacağı hakkında bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede modernleşme tecrübesi ile İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşmasının irtibatı incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslam düşüncesinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.Bu şekilde Çağdaş İslam Düşüncesi’nin temel sorunları, kavramları ve kabulleri hem ekoller hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alınarak genel bir tasavvur oluşmasına çalışılacaktır. Bu bağlamda Said Halim Paşa, Babanzade, Elmalılı Hamdi Yazır, Muhammed İkbal, İzmirli İsmail Hakkı, Afgani, Musa Bigiyef, Malik Nebi, Abduh, Reşit Rıza gibi düşünürler konu edilecektir.

 PHIL 525    EKBERİYE OKULU       (3+0) 3 ECTS 8

Ekberiye Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi’ye nispet edilen tasavvufi ve fikri bir harekettir. İbn Arabi özellikle vahdet-i vücut düşüncesiyle Türk Düşüncesi üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bu ders İbn Arabi ve ondan oldukça derin bir şekilde etkilenmiş olan öğrencisi Konevi ve Davud Kayserî’nin metafizik teorilerini incelemektedir.

PHIL 526 KLASİK TÜRK FELSEFESİ I: İLERİ DÜZEY DERS    (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Türk düşüncesinin mahiyeti, kavramsal çerçevesi, Türk düşüncesini inceleme yöntemi, onun İslam düşüncesiyle bağlantısı gibi sorunların yanında, Selçuklu’dan Osmanlı’ya Türk düşüncesinin gelişim çizgisi üzerinde durmakta, Sadreddin Konevi, Davud el-Kayserî, Molla Fenari, Kafiyeci, Hocazade gibi düşünürleri incelemektedir.

 PHIL 527 KLASİK TÜRK DÜŞÜNCESİ II:İLERİ DÜZEY DERS  (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Osmanlı dönemindeki düşüncenin 19.yüzyıla kadarki ikinci yarısı incelenmekte, Kemalpaşazade, Taşköprüzade, Kınalızade, Gelenbevi, Katip Çelebi, Yanyalı Esad Efendi, Mehmed Şirvani ve diğer önemli düşünürler konu edilmektedir.

PHIL 528 ALİ KUŞÇU VE KEMALPAŞAZADE (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Osmanlı dönemi Türk düşünürlerinden Ali Kuşçu ve Kemalpaşazade’nin bilimsel, felsefi düşüncelerine odaklanmaktadır.

PHIL 529 TAŞKÖPRÜZADE 3+0) 3 ECTS 8

Taşköprüzade metafizik, bilim tasnifi ve ahlak üzerine geniş bir şekilde yazmış önde gelen bir Osmanlı Türk filozofudur. Bu ders onun fikirlerini felsefenin temel disiplinleri bağlamında incelemektedir.

PHIL 530 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyetten günümüze Türk düşüncesi konu edilmektedir. Said Halim Paşa,Babanzade, Elmalılı Hamdi Yazır, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Efendi, İzmirli İsmail Hakkı,Mehmet Akif, Cemil Meriç, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, İsmet özel gibi düşünürlerin fikirleri konu edilmektedir.

PHIL 546 ERKEN DÖNEM TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MİTOLOJİSİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders İslam öncesi ve erken İslami dönem Türk düşüncesini çok yönlü olarak inceler. Tengricilik, Türk mitleri, töre, Türk devlet ve toplum felsefesi dersin temel konularıdır. Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Yesevî gibi düşünürler bu derste incelenmektedir.

PHIL 540-559 ANTİK FELSEFE

PHIL 540 ERKEN DÖNEM YUNAN FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders başlangıcından itibaren pre-sokratik felsefeye odaklanmaktadır. Tales, Anaximenes, Pitagoras, Ksenofanes, Heraklit, Parmenides vb. düşünürler dersin odağını oluşturmaktadır.

PHIL 541 PLATON’UN ERKEN DÖNEM DİYALOGLARI (3+0) 3 ECTS 8

Platon muhtemelen tüm zamanların en büyük filozofudur. Derste Platon’un düşünce gelişimini takip etmek için onun Apoloji, Krito, Laches, Lysis, Charmides, Ion, Eutyphron gibi sokratik diyalogları incelenmektedir.

PHIL 542 PLATON’UN ORTA DÖNEM DİYALOGLARI (3+0) 3 ECTS 8

Ders Meno, Phaidon, Republic, Symposium gibi orta dönem diyalogları üzerine odaklanmaktadır. Formlar teorisi, ruh problemi, ahlak ve sanat eleştirisi dersin ana konularıdır.

PHIL 543 PLATON’UN GEÇ DÖNEM DİYALOGLARI (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Plato’nın Theaetetus, Sophist ve Parmenides gibi geç dönem dialogları üzerine yoğunlaşır. Dersin temel problemi bilgi ve varlık problemidir.

PHIL544 ARİSTOTELESİN İKİNCİ ANALİTİKLERİ (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Aristoteles’in İkinci Analitikler eseri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aristoteles burada temelde bilgi ve özün ne olduğu sorusuyla ilgilidir. Bu sorular etrafında şekillenecek olan derste ayrıca İbn Rüşd’ün söz konusu eserle ilgili şerhi de okutulur.

PHIL545 ARİSTOTELESİN METAFİZİĞİ (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Aritoteles’in Metafizik adlı eserinin detaylı bir okuması yapılmaktadır.

PHIL 546 PLOTINUS (3+0) 3 ECTS 8

Helenistik dönem filozoflarından olan Plotinus Yeni-platonculuğun kurucusu olarak da bilinir. O, İslam ve Hıristiyan felsefi geleneğinden pek çok düşünür ve filozofu derinden etkilemiştir. Farabi, İbn Sina, Düzmece Diyonisyus, Erigena bunlardan bir kaçıdır. Bu ders onun Dokuzluklar adlı eserine dayanarak sudur nazariyesi, varlık, iyilik, güzellik gibi konulardaki felsefi düşüncelerini incelemektedir.

PHIL 547 İLKÇAĞ FELSEFESİNDE AHLAK TEORİLERİ (3+0) 3 ECTS 8

Antik Yunan’da felsefî araştırmanın merkezine insanı koyan Sofistlerce ahlak tartışması başlatılmış, ahlakî izafiyet teorisi ile mutlak değerler reddedilmişti. Sokrates ise Sofistlerin tam karşısında yer alarak ahlakî değerlerin hakikatini iddia etmişti. Bu iki temel teorinin karşıtlığının incelenmesi ile başlayan ders, Platon’un üçlü nefs teorisine dayanan ahlak öğretisi ve iyi ideasını merkeze alan ahlak metafiziği ile, Aristoteles’in gayeci ve mutçu ahlak teorisinin incelenmesiyle devam edecektir. Hellenistik dönemin üç temel ekolü Septik, Stoacı ve Epikürosçu felsefenin ahlâka yaklaşımları olan şüpheci, tevekkülcü ve hazcı teorilerin incelenmesiyle ders son bulacaktır.

PHIL 560-579 BATI FELSEFESİ

PHIL 560 ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN FELSEFESİ      (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders  Origenes, Agustinus Boethius, Erigena, Abelardus, Aquinas, Ockham’lı William gibi düşünürlerin eserleri çerçevesinde Ortaçağ Hıristiyan felsefesini tümeller problemi, Tanrı, ilahi sıfatlar, Tanrının ezeli ilmi ve irade hürriyeti, kötülük sorunu, mantık vs. gibi ana problemleri  incelemektedir.

PHIL 561 BATI FELSEFESİNDE ETİK TEORİLER (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Batı felsefe geleneğindeki Hırisityan ahlakı, kültürel görecelik, ödev etiği, pragmatizm, yararcılık, varoluşçu etik gibi farklı etik teoriler tartışılır. Bu bağlamda Aquinas, Hume, Kant, Mill, Nietzsche, Sartre, Rawls gibi önde gelen modern ve çağdaş ahlak filozoflarının düşünceleri incelenir.

PHIL 562 DESCARTES (3+0) 3 ECTS 8

Descartes modern felsefenin kurucusu olarak bilinir. Bu ders İlk Felsefe üzerine düşünceler ve Felsefenin Prensipleri adlı ve diğer önemli eserleri üzerine odaklanarak Descartes’in felsefesini inceler.

PHIL 533 LEİBNIZ     (3+0) 0       ECTS 8

Leibniz metafiziğinin kurucu öğeleri, fizik anlayışı, Kartezyanizm eleştirisi, rasyonalizm-ampirizm tartışmalarında Locke’a karşı pozisyonu, monadlar öğretisi, önceden tesis edilmiş ahenk görüşü, teodise ve kötülük anlayışı, küçük algılar anlayışı, Tanrı anlayışı, mathesis universalis ve uzlaştırıcılık misyonu incelenecektir.

PHIL 564 KANT (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Kant’ın epistemolojisi, etiği ve metafizik eleştirisi üzerinde Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı gücünün Eleştirisi gibi eserleri üzerinden incelenmektedir.

PHIL 565 FENOMENOLOJİDE HEGEL VE HUSSERL (3+0) 3 ECTS 8

Hegel ve Husserl Batı felsefe tarihinin önde gelen iki büyük filozofu olup birbirinden farklı fenomenolojiler geliştirmişlerdir. Bir filozof olarak Hegel, Husserl’in sempatiyle baktığı bir filozof değildir. Bununla birlikte aralarındaki farklılık ve aykırılıkların yanında bazı benzerlikler de mevcuttur. Bu derste bu iki filozofun fenomenolojisi karşılaştırılmakta ve onların bilgi teorilerini nasıl temellendirdikleri incelenmektedir. Husserl’in Ideas ve Hegel’in Phenomenology of Spirit eserleri dersin temel okuma metinleridir.

PHIL 566 HEGEL (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Hegel’in Tinin fenomenolojisi ve Tarihte Akıl gibi temel eserlerine odaklanarak Alman felsefe geleneği bağlamında Hegel’in felsefesini inceler.

PHIL 567 HUME       (3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Hume felsefesinin bilgi problemi, nedensellik ve din felsefesi gibi önemli konuları üzerinde durur. Öğrenciler Hume’un ilgili eserlerinden seçilmiş metinleri okurlar.

PHIL 568 HUSSERL   (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Husserl’in Mantıksal Soruşturmalar,  Idealar,  İç Zaman Bilincinin Fenomenolojisi, Avrupa Bilimlerinin Krizi gibi eserleri üzerine odaklanılmakta ve Husserl fenomenolojisinin çok çeşitli konuları incelenmektedir. Bilinç, yönelimsellik, Kartezyen ve ontolojik kalkış meselesi, öz sorunu, muvakkatlık (temporality), özneler arasılık gibi daha pek çok konu işlenmektedir.

PHIL 569  HUSSERL’İN MANTIKSAL SORUŞTURMALARI(3+0) 3 ECTS 8

Mantıksal Soruşturmalar Husserl’in çığır açıcı eseri olup, 20.yüzyıl Kıta Avrupası felsefesinin şekillenmesinde çok etkili olmuştur. Bu ders yalnızca Husserl’in söz konusu eserine odaklanmakta olup, mantığın temelleri, psikolojizm, bilgi problemi, bilinç gibi konular öne çıkmaktadır.

PHIL 570 HUSSERL’İN IDEEN’İ(3+0) 3 ECTS 8

Ideen Husserl’in fenomolojik kırılmasıyla karakterize olmuştur. Bu derste Husserl’in ideen adlı eserinin yakından  incelenmesi yoluyla onun transendantal fenomenolojisine odaklanmaktayız.

PHIL 571 HUSSERL’İN KARTEZYEN MEDİTASYONLAR’I(3+0) 3 ECTS 8

Bu ders Husserl’in temel eserlerinden biri olan Kartezyen Meditasyonlar adlı eserinin okunması ve yorumlanmasına odaklanmaktadır.

PHIL 572 HUSSERL: İÇ ZAMAN BİLİNCİ      (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste Husserl’in iç zaman bilincinin analizi, zaman, algı, hafıza ve imgelem gibi bilincin temel modları, onun bilinç teorisi için merkezi olan yönelimselliği tafsil etmek, tartışmak için fenomenolojik refleksiyonla incelenmektedir.

PHIL 573 HEIDEGGER    (3+0) 3       ECTS 8

Heidegger, Husserl fenomenolojisini varlık sorunu etrafında derinleştiren 20.yüzyılın en önemli metafizikçilerinden kabul edilir. Bu derste Martin Heidegger felsefesinin temel kavramları, onun metafiziğe, fenomenoloji ve ontoloji ilişkisine dair görüşleri tartışılmaktadır. Öğrenciler varlık ve Zaman ve diğer önemli eserlerinden seçilmiş metinler okur.

PHIL574 MARKSIZM VE ELEŞTİREL TEORİ (3+0) 3 ECTS 8   

Marksizm ve Eleştirel Teori, Kıta Avrupası felsefe geleneğinin başat düşünce geleneklerinden biridir. Bu ders Karl Marx’ın Alman ideolojisi, El Yazmalar, Grundrisse ve Capital gibi eserlerinin incelenmesini içermektedir. Bunun yanında Marx’a karşı eleştirel olmakla birlikte ondan çok etkilenen Horkheimer, Benjamin, Adorno ve Habermas gibi Eleştirel Teorinin öncü figürlerinin düşünceleri temel eserleri üzerinden ele alınmaktadır.

PHIL 575  ROUSSEAU ve AYDINLANMA FELSEFESİ (3+0) 3     ECTS 3

Aydınlanma Dönemi filozoflarından Rousseau’nun modern toplum yapısına yönelik eleştirileri, Rousseau’nun tabiat ve kültür anlayışı, medeniyet ve mülkiyet kavramlarına bakışı. Doğal insan nazariyesi, Hobbes ve Spinoza’dan gelen etkiler, Kant ve Marx üzerindeki etkileri, Dil, düşünce ve medeniyetin gelişimi, bilimler ve sanatların gelişimi hakkındaki eleştirileri, eşitsizlik kavramı, eğitim anlayışı, kontraktüalist gelenek ve Rousseau’nun önerileri ele alınmaktadır.

PHIL 580-598 FELSEFENİN DİSİPLİNLERİ VE KONULARI

PHIL 580 BİLGİ TEORİSİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste temel bilgi problemleri detaylı bir şekilde tartışılmaktadır ve derste Antik dönem filozofları, İslam filozofları ve Batı felsefe geleneğinden çeşitli filozofların fikirleri incelenmektedir.

PHIL 581 METAFİZİK: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste metafiziğin neliği, varlık, öz, Tanrı, töz, akıl gibi kavramlar Parmenides, Plato, Aristoteles, İbn Sina ve Heidegger gibi önemli metafizikçi düşünürlerin eserleri incelenerek ele alınır.

PHIL 582 ESTETİK (3+0) 3 ECTS 8

Güzel nedir, sanat nedir, bir sanat eseri nasıl anlaşılır, sanat gerekli midir, estetik yargılarımızın statüsü, estetik değer, estetik değerin diğer değerlerle ilişkisi gibi konu ve problemler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu derste Platon, Aristoteles, İbn Sina, Kant, Hegel, Nietzsche, Hartmann, Heidegger ve Adorno gibi düşünürlerin güzellik ve sanat konusundaki görüşleri konuyla ilgili eserlerinden seçilmiş metinler üzerinden incelenir.

PHIL 583 BİYOLOJİ FELSEFESİ (3+0) 3 ECTS 8

Biyolojik bilgiyi inceleyen bilim felsefesinin bir dalı olan biyoloji felsefesi biyolojinin canlılık, evrim vs. çeşitli sorun ve problemlerini ele almakta, onları nedensellik ve açıklama, tesadüf, ilerleme, tarih gibi konularla ilişkilendirmektedir. Bu sorunlar etik, epistemoloji ve metafizik bağlamda tartışılmaktadır.

PHIL 584 FELSEFE TARİHİNDE “KÖTÜLÜK” MESELESİ (3+0) 3  ECTS 8

Bu ders bir dizi sorunun tartışılmasını içermektedir. Bu sorular şunlardır: “Kötü”nün tanımı yapılabilir mi, zorluklar nelerdir, “to agathon”dan bağımsız düşünülebilir mi? “Algos-hedone” kavramlarından bağımsız bir iyi-kötü tavavvuru mümkün müdür? “Kendinde kötü / Mutlak kötü” var mıdır? Aisthesis/noesis ayrımında kötülük nereye düşer? İnsan ruhu kötülüğe meyilli midir? “To on – me on” meselesi bağlamında değerlendirildiğinde “kakon” kavramı etik zeminde mi yer alır, yoksa ontolojik ve epistemolojik içerimleri var mıdır? Kötülük sorusuna felsefe tek başına cevap bulabilir mi, yoksa din, hukuk, sanat gibi kaynaklardan beslenmek zorunda mıdır?

PHIL 585 DEMOKRASİNİN TEMELLERİ (3+0) 3    ECTS 8

Antik Yunan’da devlet ve üçlü toplum yapısı, demokrasi öncesi dönem, site devletlerinin oluşumu, kölelik sistemi, antik dönem ekonomisi, borçlanma ve faiz meselesi, Solon dönemi ve inkılapları, meclislerin teşkili, Peisistratos’u hazırlayan şartlar, Peisistratos devrimi ve demokrasinin kuruluşu gibi Antik Yunan’daki tarihsel koşullarla İngiliz MagnaCarta’sı ve Fransız İhtilali arasındaki benzerlikler ele alındıktan sonra felsefi arka plan tartışılacaktır.

Bu bağlamda şu sorular tartışılacaktır: Çoğunluğun fikri bir hakikat kriteri olabilir mi? Burada Sokrates’in ahlaki rölativizmle mücadelesi, Sokrates’in savunması ve idamı da konu edilecektir. Demokrasi bir nevi “Batı ideolojisi” olarak görülebilir mi? Demokrasi yeni bir “din” algısına dönüşmüş müdür? Demokrasi nihai bir form mudur? Metafizik temelleri nelerdir? Herakleitos-Parmenides çatışması bağlamında bir okuma mümkün müdür?

PHIL 586 DİL FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS (3+0) 3 ECTS 8   

Bu ders anlam, anlam ve doğruluk ilişkisi, dilin doğası, kullanımı, kökeni gibi dil felsefesinin ana problemleri hakkındaki teorileri Yunan, İslam, Batı, özellikle dil felsefesinin merkezi bir konu olduğu Analitik felsefe gelenekleri açısından lisansüstü seviyede incelemektedir. Burada amaç öğrencilerin çağdaş tartışmaları takip edebilir hale gelmesini sağlamaktır.

PHIL 587 MEDENİYET    FELSEFESİ        (3+0) 3       ECTS 8

Bu derste bir fikir olarak “medeniyet”in ortaya çıkışı, ‘’Medeniyet’’, ‘‘Medine’’ ‘‘ümran’’ kavramları, Farabi, İbn Haldun gibi düşünürlerin görüşleri, Roma devri ve “cives”, “civitas” kavramları. Doğu ve Batı algısı, Ege ve Mezopotamya. Babil efsanesi, “Homoios” ve “heteros”. Ortaçağ sonrası Antikite’nin yeniden keşfi ve humanism, Lucifer ve Prometheus efsaneleri, Aydınlanma felsefesinin etkileri, Gizli cemiyetler. Cemil Meriç’in getirdiği eleştiriler, Kolonyalizm ve post-kolonyalizm bağlamında J.-P. Sartre, F. Fanon, Edward Said, İdeolojilerin sonu ve medeniyetler çatışması tezleri incelenmektedir.

PHIL 588 PANTEİZM- TÜM TANRICILIK (3+0) 3 ECTS 8

Panteizm Tanrı ve varlığa ilişkin felsefi-dini bir düşüncedir. Bu derste öğrencilere panteist filozofların ve panteist dini metinlerin bir seçkisi sunulmaktadır. Doğu düşüncesinden metinlerle birlikte, Plotinus, İbn Arabi, Spinoza gibi düşünürlerin eserleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

PHIL 589 BİLİM FELSEFESİ   (3+0) 3       ECTS 8

Bu derste bilim felsefesinin mahiyeti, alanı, kapsamı bilimin ne olduğu, onun karakteri, bilim ve büyü ilişkisi, bilimsel gelişmelerin yapısı incelenmektedir. Bilim tarihinin önde gelen düşünür ve bilim adamlarının incelenmesinin yanında bilimsel keşiflerin felsefeye ve felsefenin bilimsel gelişmelere etkileri incelenmektedir. Aynı zamanda derste İlk ve Ortaçağın Aristotelesçi bilim anlayışının temelleri incelenmektedir. Buna ek olarak modern bilim paradigmasının  mahiyeti, klasik bilim anlayışından farkı da işlenen konular arasındadır. Bilim ve felsefe arasındaki ortak meseleler, nedensellik, tümevarım, metot, deney ve gözlemin felsefi değeri konuları derste detaylı olarak incelenir. Felsefe problemlerine bilimsel yaklaşım ve bilimin problemlerine felsefi yaklaşım konularında öğrenciler farklı bakış açılarını anlayacak bilgi ve donanıma sahip olurlar. Dersin içeriğinde Newton ve Aristoteles fiziğinin felsefeye etkisi, matematik ve felsefe arasındaki etkileşimin boyutları, sosyal bilimlerin bilimsel ve felsefi değeri, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Karl Popper ve diğer önde gelen bilim filozoflarının bilimsel metot eleştirileri, tümellik ve tikellik konuları tartışılmaktadır.

PHIL 590 SİYASET FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS(3+0) 3 ECTS 8

Bu derste siyasetin temel kavramlarını, siyaset bilimini ve siyaset felsefesini tartışılacaktır. Klasik siyaset felsefesinde Platon’un ve Fârâbi’nin felsefelerine odaklanacak; bunu Hobbes, Locke ve Rousseau’da doğal devlet, toplum sözleşmesi ve yönetimin ortaya çıkışı tartışması takip edecektir.  İbn Haldun’un devlet ve siyaset görüşüne ayrı bir tartışma ayrılacaktır. Ders toplum sözleşmesi, zımni rıza, farazi rıza, faydacılık ve anarşizm gibi çeşitli teorileri de tartışacaktır. Daha sonra “kim yönetmeli” sorusu tartışılacaktır. Bu kısım demokrasi fikir ve pratiklerini içerecektir. Platon’un demokrasi karşıtlığı, Rousseau’nun genel irade kavramı ve cumhuriyete ilişkin düşüncesi tartışılacaktır. Son olarak, hürriyet (liberty) ve özgürlük (freedom) kavramları, hürriyetin gerekçeleri, düşünce özgürlüğü, liberalizm, ona yönelik eleştiriler ve Rawls’çı adalet teorisi ele alınacaktır.

 PHIL 591 AHLAK FELSEFESİ: İLERİ DÜZEY DERS ECTS (3+0) 3 8

Bu ders ahlak felsefesinin temel problemlerini lisansüstü seviyede incelemektedir. Öğrenciler Antik, İslam ve Batı felsefesinin metinlerini bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan çağdaş problemler bağlamında okurlar.

PHIL 592 BATI DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL KAYNAKLARI (3+0) 3 ECTS 8

Bu derste, Batı geleneğinin felsefe, edebiyat ve bilimde antik ve İslam kökenlerinin izini sürmekteyiz. Bu amaca matuf olarak Batılı filozof, şair ve düşün adamlarının eserleri Müslüman ve Yunan kaynaklarıyla karşılaştırmalı bir şekilde incelenir.

BAŞVUR