Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gümüş

 

Programın Amaçları:

Türkiye sivil havacılık sektörünün 2000’li yılların başından itibaren yakaladığı, havacılıkta bölgesel lider olma yolunda istikrarlı yükselişi hızla sürmektedir. Ülkemizde yapılan devasa havacılık yatırımları ile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sivil havaalanı sayısı 60’a ulaşacaktır. Sadece İstanbul’un üç havaalanı üzerinden geçecek toplam yolcu sayısının 200 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin havacılıkta lider konuma sahip olmasının, teknik bilginin yanı sıra, sivil havacılık sektör bilgisine sahip uzman ve yöneticiler ile mümkün olabileceği açıktır. Bunun sürdürülebilirliği ise; havacılık yönetimi, sivil havacılığa yönelik teknik eğitim, havacılık işletmesi konularında lisansüstü seviyesinde kaliteli ve etkin eğitim verecek kurumların varlığı ile sağlanabilir. İbn Haldun Üniversitesi, gerek vizyonu ve İstanbul’daki konumu gerekse işletmecilik ve yönetim alanlarındaki iddialı programları ve bu konulardaki uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları ile bu eğitimi verebilecek en uygun kurum olarak ortaya çıkmaktadır.

Havacılık sektöründe çalışan uzman ve yöneticilere yönelik lisanslar, uluslararası normlara göre belirli eğitimlerin alınmış olması şartı ile verilirler. Bu nedenle, söz konusu eğitimler belirli bir standart ve kaliteyi gerektirir. Hâlihazırda mühendislik veya işletme mezunu ancak havacılık sektöründe doğrudan tecrübesi olmayan adaylar, genellikle çalışma hayatı içinde, ihtiyaçlara göre şirket içi ve dışı eğitimlerle yetiştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında sadece mühendislik veya işletme eğitimi almış adaylar, açılması planlanan programdan eğitim alacak kişilerden, havacılık sektörünün ihtiyacını karşılama açısından daha az tatminkâr olacaklardır. Dünyada, en önemli eğitim sağlayıcıları kendi ihtiyaçlarının yanı sıra sektörün de bu alanda ihtiyaçlarını karşılamak üzere, aynı zamanda sivil havacılık sektörünün dev oyuncuları olan Boeing ve Airbus’ın bizzat kendisidir. Ülkemizde bu ihtiyacın olduğunu ortaya koyan en müşahhas örnek olarak; THY 2012 Eylül tarihinden itibaren bu ihtiyaç doğrultusunda “Yönetici Geliştirme Programı’nı uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamada, birkaç sınav aşamasını geçen adaylar, üniversitelerden ve kurum içerisinden yöneticiler tarafından eğitilmektedir. Fark edilebileceği gibi bu ihtiyaca doğrudan yönelen akademik bir eğitim kurumu ve program İstanbul’da mevcut değildir. Kurulacak bu program ile bu eğitim ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Havayolu taşımacılığı, operasyonel ve finansal yönetimin en zor olduğu iş kollarından biridir. Bu sebeple işletmenin işlevlerini bütüncül bir şekilde değerlendirebilecek yönetici ve uzmanlara duyulan ihtiyaç artmıştır. Teknolojideki sürekli gelişmeler rekabetin sahasını özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında genişletmek suretiyle günümüzün yönetsel bilgiye sahip insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Küreselleşmenin durmaksızın ilerleyişi işletme eğitimine uluslararası bir boyut ve önem katmaktadır. Günümüzde ülkelerin karşılıklı ticaret anlayışları belirli ölçüde oluşmuştur, ancak sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yatırımcıların stratejik kararlarını işletme alanında uzman kişilere aldırma isteğini de beraberinde getirmiştir.

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı; devamlı yenilenen sektör ve yönetim kültürünün yakından takip edilebilmesi açısından ve dünyadaki tüm ülkelerle bağlantı sağlamak amacıyla evrensel bir dil olarak İngilizce verilecektir.

İşletme; insanları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de işletme eğitiminin amacı “gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermek” olarak temayüz etmektedir. Bu bağlamda; Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans eğitiminin tamamlanmasının ardından mezun olanlar;

 • Başta hava taşımacılığı olmak üzere değişik üretim ve hizmet sektörlerinde yönetici olarak çalışabilecek,
 • Doktora eğitimi yapmak isteyenler için sağlam bir akademik temel oluşturulacaktır.
Programın Kapsamı:

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, temel teori ve yönetim bilimleri derslerinin yanında havacılığa ve hava taşımacılığına özel endüstri, işletme, ekonomi ve teknoloji yönetimi alanlarındaki dersleri kapsar. Bu konuda lisans, yüksek lisans veya doktora seviyelerinde eğitim veren kurumların noksanlığı, sektörde büyük bir boşluk oluşturmaktadır.

Hava taşımacılığı yönetimi, daha geniş bir perspektiften bakıldığında, havacılık alanına özel olmak üzere bünyesinde havacılık yönetimi, havacılık ekonomisi, filo planlaması, kaynak yönetimi, lojistik, finansal yönetim, hava hukuku ve proje yönetimi konularını barındıran, çok yönlü bir alandır.

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar:

 • Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri,
 • Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz,
 • Havayolları Pazarlama Stratejileri,
 • Havacılıkta Liderlik ve Değişim Yönetimi,
 • Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim,
 • Havayolları Taşımacılığında Lojistik Yönetim,
 • Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri.
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli hava taşımacılığı çalışanlarını ve yöneticilerini;
 • Her ne kadar sektörde çok fazla tecrübesi yoksa da kariyerine hava taşımacılığı sektöründe devam etmek isteyen bireyleri;
 • Hava taşımacılığı alanında akademik kariyer yapmak isteyen kişileri hedeflemektedir.
Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu Prof. Dr. Halit Keskin
Prof. Dr. Fuat Erdal Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
Prof. Dr. Mohamad Lutfi Hammour Prof. Dr. Rıfat Kamaşak
Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz Prof. Dr. Yavuz Günalay
Doç. Dr. Ömer F. Demirel Prof. Dr. Selim Zaim
Doç. Dr. Sefa Bulut Doç. Dr. Ahmet Erkuş
Doç. Dr. Rasim Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Çetin Ali Dönmez
Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Varlı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan

Bir öğrencinin hava taşımacılığı yönetimi yüksek lisans derecesi alması için;

Tezli programlarda 6 zorunlu, 4 seçmeli dersten (toplam 30 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu seminer dersi ve yüksek lisans tezinden başarılı olması gereklidir.

Normal koşullarda bir öğrencinin üç yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda, dersler tamamlanmış, en az 3.00 genel not ortalaması sağlanmış, seminer dersinde tez sunuşu yapılmış olmak koşuluyla, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir.

Öğretim Programı Diyagramı:

Hava Taşımacılığı Yönetimi İngilizce Tezli

Yüksek Lisans Programı

Altısı zorunlu ders havuzundan olmak üzere 10 ders ve bir seminer dersi toplam 30 kredi (80 AKTS).
Tez (60 AKTS).
En az başarılmış 140 AKTS.

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 501 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri 3 /7,5
AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz 3 /7,5
AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri 3 /7,5
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 /7,5
AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri Yönetimi 3 /7,5
AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim 3 /7,5
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
 III. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 590 Seminer 0 /5.0
AIR 599 Tez 3/30.0
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 599 Tez 3/30.0
AIR XXX Seçmeli Ders 3 /7,5

 

Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 3 /7,5
AIR 512 Hava Taşımacılık Sistemleri ve Altyapısı 3 /7,5
AIR 513 Havacılıkta Filo Ağı ve Uçuş Planlaması 3 /7,5
AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi 3 /7,5
AIR 515 Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri 3 /7,5
AIR 516 Havacılıkta Liderlik ve Değişim Yönetimi 3 /7,5
AIR 517 Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik 3 /7,5
AIR 518 Hizmet Yönetimi ve İnovasyon 3 /7,5
AIR 519 Havacılıkta Finans Uygulamaları 3 /7,5
AIR 520 Yönetim Ekonomisi 3 /7,5

Zorunlu Dersler

AIR 501 Havacılık Yönetiminin Temel İlkeleri

Havayolları sektöründeki başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren havayolları örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, dersin kapsamı içerisinde mevcut pazar yapısının analizi, havayolları stratejileri ve iş modelleri, uçak finansmanı, uçak performansı, havayolları ekonomisi, şebeke ve filo planlaması, uçak değer analizi gibi konulara yer verilecektir.

AIR 502 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bu dersin içeriğinde bilimsel araştırma yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi konular ele alınacaktır. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi, yayın etiği, eğitim ve etik, etik gerekçelendirme ve temellendirmeler dersin diğer başlıca konularıdır.

AIR 503 Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz

Günümüzde havayolu şirketlerinin sayısıyla beraber rekabetin de artması güçlü ortaklıkların kurulmasını ve satın alımların yapılarak sektörde daha güçlü hale gelinmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu derste, havayolu finansmanının temel unsurları ve havayolu sektörünün ekonomik dinamikleri ele alınacak, sektörün kullanabileceği fon kaynakları, şirketlerin finansal performansını ortaya koymakta kullanılan analiz teknikleri ve uzun vadeli finansal planlama yaklaşımı incelenecektir. Bu kapsamda sektör, taşımacılık yapan şirketler, havalimanı işleticileri, yer hizmeti veren kuruluşları, kargo acentaları ve uluslararası kuruluşlar ile yapılan işbirliklerinin ekonomik kazanımları boyutuyla inceleyecektir. Çeşitli taşıyıcı iş modellerinin (tam hizmet verici taşıyıcılar, düşük maliyetli taşıyıcılar, ultra düşük maliyetli taşıyıcılar ve charter şirketleri) ekonomisindeki farklılıklar örnekler ile incelenecektir.

AIR 504 Havacılıkta Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders, temel olarak, malzeme, bilgi ve finans akışlarının yönetimini içeren çoklu değer yaratan süreçlerin koordinasyonu ile ilgilidir. Küresel rekabetin üstesinden gelen ve gelişmiş bilgi teknolojilerine sahip olan birçok havayolu şirketi, maliyetleri düşürmek için farklı stratejiler takip etmeye başlamış ve pazardaki değişimlere olan duyarlılığı artırmıştır. Bu ders öğrencilere, havacılıktaki tedarik zinciri konularını yönetmek için stratejiler geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek konusunda gerekli bilgi ve araçları sunacaktır. Ders kapsamında, tedarik zincirlerinin analizi, tedarik zinciri ağı tasarımı, arz-talep planlaması, stok yönetimi, fiyatlandırma ve nakit yönetimi gibi konular yer almaktadır.

AIR 505 Havayolları Pazarlama Stratejileri

Bu derste, havayolu pazarlama stratejileri, havayolu ürünlerinin dağıtımı, müşteri sadakati şemaları ve marka yönetimi, hava ulaşımı pazarlama ilkeleri ve uygulamaları incelenecektir. Rota oluşturma analizi için yöntemler geliştirilecek ve havayolu ittifaklarının ağ taşıyıcılarına olan rolü tartışılacaktır. Ders, havayolları ve havaalanları için pazarlama stratejisinin temel unsurlarını tartışmayı ve gelecekteki zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

AIR 506 Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim

Havayolları İş Modelleri ve Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek; (ii) havayolu sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceğini analiz edebilecek; (iv) havayolu taşımacılığı firmaları arasındaki işbirliği ve ittifakların stratejik önemini değerlendirebilecek; (v) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (vi) internet çağında havayolu sektöründe yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

AIR 590 Seminer

Seminer dersinin amacı, program öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlaması ve sunmasıyla topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

AIR 599 Tez

Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencinin programda öğretilenler ekseninde belirleyeceği uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı tez ile sonlanacaktır.

Seçmeli Dersler

AIR 511 Havacılık Sektöründe Hukuki Düzenlemeler ve Sözleşmeler 

Ders esas olarak, havayolları sektörünün özelleştirilmesi ve deregülasyonunu müteakip havacılık hukuku ile havacılık sektöründeki hukuki düzenlemeleri, sözleşmeleri ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları konu almaktadır. İlk olarak hava sahasının kullanımını etkileyen uluslararası hukuk kuralları ve bununla ilgili ilkeler ele alınmakta; sonrasında ise havayolu taşımacıları ile üretici firmaların tabi olduğu yükümlülükler, rekabet, birleşme ve satın almalar, havayolu ittifakları, uçak finansmanı ve tüketicilerin korunması gibi konular işlenmektedir. Havacılık sektörünü ilgilendiren hukuki sözleşmeler ile ilgili olarak incelenen temel konu başlıkları arasında sırasıyla: sözleşme ve sözleşme taraflarının tanımı, yaygın hukuk tanımı, teklifler, kabul, karşı-teklifler, iki-taraflı, tek-taraflı sözleşmeler, sözleşmelerin fiyatlandırılması, yorumlanması, ortaya çıkan belirsizlikler ile mücadele teknikleri, sözleşmelerin iptali ve yerine getirilememesi, sözleşme yönetiminde risk yönetimi ve fırsatların değerlendirilmesi, havayolu taşımacılığı ile ilgili ticari kanunlar ve sözleşmeler, müteahhit ve taşeronların seçimi, iş kanunları ve sendikalar sayılabilir.

AIR 512 Hava Taşımacılık Sistemleri ve Altyapısı

Bu ders kapsamında havaalanı, hava trafik kontrol ve havayolu sistemleri gibi konuları içeren hava taşımacılığı altyapısı hakkında mevcut uygulamalar, güncel eğilimler ve ileri seviye kavramlar ele alınmaktadır. Derste katılımcılara havayolu taşımacılığında mevcut sistemler ve yönetim süreçleri ile operasyonların yönetiminde kullanılabilecek teknolojiklerde yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır. Ayrıca, ekonomik ve hukuki konular ile kapasite, sıkışıklık, çevresel etkiler ve güvenlik gibi sorunlara da değinilmektedir.

AIR 513 Havacılıkta Filo Ağı ve Uçuş Planlaması

Bu dersin amacı öğrencilere havayolu planlama süreçleri, filo planlaması, rota ağı dizaynı ve uçuş planlaması konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders kapsamında işlenen konular gerçek hayatta karşılaşılan durumlardan seçilmiş örneklerle desteklenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; havayolu şirketinin gelir ve karı ile uçuş ve filo planlaması arasındaki güçlü ilişkiyi kavrayacak, piyasa ve rota tahminlerinde kullanılan yöntemleri öğrenecek, havayolu şirketinin kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayan uçuş planını tasarlayabilecek, daha uygun uçuş stratejileri yoluyla uçuş filosunun kullanımını geliştirebilecek, yolcu talebine ve uçuş çizelgelerine ilişkin veriler ile optimizasyon araçlarını okuyup değerlendirebilecektir.

AIR 514 Havalimanı Planlaması ve Yönetimi

Bu ders, havaalanı işletmelerinin organizasyonunu ve yönetimini incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, havaalanlarının ekonomisi, yönetimsel ve finansal performansı değerlendirilecek ve havacılık ve havacılık dışı operasyonlar açısından etkinliği tartışılacaktır. Ayrıca, havalimanı operasyonları, kapasite sorunları ve genişleme stratejileri, terminal işlemleri, havaalanlarında pazarlama, havalimanı genişleme sorunları ve bölgesel ve uluslararası havaalanların rolü de incelenecektir.

AIR 515 Havayolu Taşımacılığında Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu derste havayolu taşımacılığı sektörüne özgü olarak bilgi sistemlerinin kullanımı ve yönetimi konusu ele alınmaktadır. Ders, havacılığa ilişkin operasyonel bilgilerin yapısı, operasyonel dokümantasyon sistemleri, uçuş operasyonlarına ilişkin bilgiler, operasyonel bilgilerin yönetimi, kokpit ekibinin kullandığı operasyonel bilgilerin yapısı, yönetim bilişim sistemlerinin havayolu taşımacılığı alanında stratejik amaçlarla kullanımı, elektronik bilgilerin gösterimi ve okunması, havacılık sektöründe bilgi güvenli ve havacılık sektöründe yönetim bilişim sistemleri uygulamalarının geleceği gibi konular işlenecektir.

AIR 516 Havacılıkta Liderlik ve Değişim Yönetimi

Günümüz dünyasında başarılı bir yönetici olmak için yöneticilerin çalıştıkları takımları değişim sürecinde doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirebilmeleri gerekmektedir. Liderlik statik bir uğraş olmanın çok daha ötesinde bir forma bürünmüş olduğundan, liderlik ve değişim yönetimi dersi; kişilere değişimi zorunlu kılan durumları algılamalarında, değişime uyum sağlayacak refleksleri geliştirmelerinde ve değişimi aktif olarak yönetebilmelerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir.

AIR 517 Havacılıkta Emniyet ve Güvenlik

Bu ders; uluslararası havacılık emniyeti ve güvenliği konularında geniş bir yelpazede uzmanlık bilgisi verilmesine ve sorunların çözümüne yönelik tekniklerin uygulanmasına yöneliktir. Bu çerçevede, emniyet yönetim sistemleri, emniyet gözetimi ve denetimi, kaza araştırması, insani faktörler ve havacılık tıbbı programları ele alınacaktır. Risk değerlendirmesi, havayolu şirketleri ve havaalanı güvenliği alanlarında havacılık güvenlik programları, önemli beceri ve anlayışlar kazandırmakta ve uluslararası en iyi uygulamalar ve düzenlemeler ile uyumlu bulunmaktadır. Dersler, pratik çalışmalar ve saha ziyaretleri ile zenginleştirilecektir.

AIR 518 Hizmet Yönetimi ve Yenilik

Bu ders, havacılık sektöründe hizmet yönetiminde çalışanlar için tasarlanmıştır. Bu sektörde müşteri işin temel bileşenini oluşturmaktadır ve bu nedenle müşteri ile mükemmel bir iş ilişkisi kurmak ve olumlu bir hizmet kültürü geliştirmek etkin hizmet yönetimi için kaçınılmazdır. Derste, kusursuz hizmetlerin verilmesine ilişkin ilkeler, bilimsel bir bakış açısı ve pratik bir uygulama yaklaşımıyla ele alınacaktır.

AIR 519 Hava Taşımacılığında Finansal Uygulamalar     

Bu ders katılımcılara havacılık sektöründe gerçekleşen finansal uygulamaların temellerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırma amacı taşımaktadır. Ders kapsamında, havacılık sektöründe muhasebe bilgisinin kullanımı, finansal tablo analizi, kısa ve uzun dönemli maliyet azaltma stratejileri, nakit ve gelir yönetimi, yatırım analizi ve mali kontrol gibi konular ele alınacaktır. Ders kapsamında işlenecek konular teorik bakış açısının yanı sıra havacılık sektörü uygulamalarından derlenen örneklerle desteklenecektir.

AIR 520 Yönetim Ekonomisi       

Yönetim Ekonomisi, işletmelerin ve yönetim birimlerinin karar verme tekniklerine mikroekonomik analiz uygulanması ile uğraşan bir ekonomi dalıdır. Yönetim ekonomisi, “teori ve uygulama” arasındaki boşluğu kapatır. Böylece yönetim tarafından karar verme ve ileriye yönelik planlamayı kolaylaştırma amacıyla ekonomik teorinin işletme pratiğiyle bütünleştirilmesini mümkün kılar.

Programın Başvuru Koşulları:

Programa başvuruda, aşağıda yer alan kabul şartları söz konusudur:

 • ALES eşit ağırlıklı puanı en az 55 veya GRE sayısal puanı en az 610 (Yeni skalaya göre 149) veya GMAT puanı en az 450.
 • YDS/YÖKDİL puanı en az 65 veya TOEFL-IBT (78) veya Üniversite Senatosu tarafından tanınan ve adayların İngilizce yeterliğini belgeleyen diğer sınavların notları.
 • 2 adet referans mektubu.

Adaylar, İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, ALES puanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün oluşturacağı jürinin yapacağı sözlü veya yazılı sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday Programa kabul edilir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvuru süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

1- ONLINE BAŞVURU

Adayların Programa online olarak başvuru yapması esas olup, Online Başvuru Formunu doldurmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sisteme kaydedilecek tüm belgelerin, Online olarak başvuru yapılan sırada eksiksiz olarak hazır olması gerekmektedir. Zorunlu alanlar doldurulmadan başvuru işlemi kabul edilemez.

Online olarak sisteme yüklenecek belgeler şunlardır:

 • Niyet mektubu/Araştırma önerisi.
 • Fotoğraflı özgeçmiş.
 • ALES veya GRE veya GMAT puanı.
 • Dil belgesi (varsa): YDS/YÖKDİL, TOEFL-IBT veya Üniversite Senatosu tarafından tanınan ve adayların İngilizce yeterliğini belgeleyen diğer sınavların not belgesi.

Referans mektupları imzalı olmalı, e-posta yoluyla gönderilecekse kurumsal e-posta adresi tercih edilmelidir. Referans mektupları aviationacademy@thy.com ve sbe@ibu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Referans mektupları için bir standart şablon/örnek referans mektubu bulunmamaktadır. Başvuru süreçleri ile ilgili sorularınız için aviationacademy@thy.com veya sbe@ihu.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

2- KAYIT KABUL SONRASI BELGE TESLİMİ

Kayda kabul edilen tüm öğrenciler, aşağıda bildirilen belgelerin asıllarını kayıt işlemi sırasında teslim etmekle yükümlüdürler.

 • Transkript (orijinal)
 • Diploma/ Geçici mezuniyet belgesi (orijinal veya noter onaylı)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (fotokopisi)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik terhis/tecil belgesi (erkek adaylar için)
Programın Ücreti:

Ücret ile ilgili olarak aviationacademy@thy.com adresinden THY ile irtibata geçebilirsiniz.

Program Kapsamında Sağlanan Burs İmkanları:

Program ücretli olup burs yönergesi kapsamında değildir.

Başvuru başlangıç tarihi 24 Ağustos 2017
Başvuru bitiş tarihi 15 Eylül 2017
Adayların özgeçmiş, niyet mektubu ve referans mektuplarını e-mail ile göndermeleri için son gün 15 Eylül 2017
Değerlendirme ve Mülakatlar 18-22 Eylül 2017
Kabul alan asil/yedek öğrenci listesinin ilanı 25 Eylül 2017
Asil listedeki öğrencilerin kesin kayıt tarihleri 26-29 Eylül 2017
Yedekten kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri 2-3 Ekim 2017
Ders seçim tarihleri 4-6 Ekim 2017
Güz dönemi ders başlama tarihi 16 Ekim 2017

Program ile ilgili sorularınız için: aviationacademy@thy.com veya sbe@ihu.edu.tr

BAŞVURU